Het Netwerk Vallen Verleden Tijd Zwolle e.o. heeft de visie dat het voorkomen van een val bij ouderen beter is dan het genezen ervan. We willen het belang van preventie van valpartijen bij 65-plusser bij zowel zorgprofessionals als ouderen onder de aandacht brengen.

Uit de cijfers van Veiligheid.nl m.b.t. letsel door valongevallen 65+ in 2017 blijkt een forse toename van het aantal behandelingen op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), ernstig letsel op de SEH én het aantal overledenen na een val. De prognose voor 2030 is dat er een toename is van 41% van het aantal behandelingen op SEH voor ernstig letsel na een val.

De fysiotherapiepraktijken die aangesloten zijn bij dit netwerk hebben als missie om de kwaliteit van het leveren van de zorg rond de (kwetsbare) ouderen te verbeteren in relatie tot valpreventie. Men houdt de ontwikkelingen op het gebied van valongevallen bij en spreken een uniforme onderzoeks- en behandelwijze af in het behandelen van de oudere wordende mensen en bij valpreventie in het bijzonder.

De aangesloten praktijken werken allemaal met het enige valpreventieprogramma waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het bewezen effectief is, namelijk het Vallen Verleden Tijd programma dat is ontwikkeld door de St. Maartenskliniek te Nijmegen. Na het volgen van het programma is de kans op een valpartij met 46% afgenomen en de valangst met 69%.

Een eerdere val is altijd een voorspeller voor een grotere kans op een volgende val. Signaleren van een verhoogd valrisico bij ouderen is daarom van belang. Daarna is een multifactoriële benadering van de oorzaken van de val belangrijk. Bij het Netwerk Vallen Verleden Tijd Zwolle e.o. zijn daarom multidisciplinaire praktijken met een goed netwerk in de wijk aangesloten.