“Alles lijkt zo eenvoudig en vanzelf te gaan. Dagelijks voeren we duizenden bewegingen uit; we  lopen, rennen, pakken voorwerpen, praten met anderen, sporten, maken muziek, lezen, eten  schrijven. Bewegen is zo normaal dat we bijna kunnen stellen dat bewegen gelijk staat aan  leven”

Tot een leeftijd van ongeveer 75 jaar gaat het om ‘langer leven in goede gezondheid’. Bij ouderen boven de 75 jaar is de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven belangrijker. Veel ouderen hebben dan immers al met (meerdere) ziekten en aandoeningen en/of beperkingen te kampen.

Een geriatriefysiotherapeut is een speciaal opgeleide fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Veel voorkomende klachten die de geriatrietherapeut behandelt, zijn mobiliteitsproblemen, incontinentie, verwardheid, neerslachtigheid en achteruitgang van het geheugen. Omdat binnen de behandeling ook het valrisico wordt bekeken en een valpartij vaak meerdere oorzaken kan hebben, zal ook de geriatriefysiotherapeut veelal aandacht besteden aan het verminderen van het valrisico.

Het bewegen staat vaak centraal binnen de therapie.

Door het verbeteren van het bewegen worden namelijk biologische processen in werking gesteld die de gezondheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven bevorderen (“gezond ouder worden”). Gezond bewegen kunnen processen die de fysieke, geestelijke achteruitgang in stelling brengen vertragen.

Geriatriefysiotherapeuten werken veelal samen met andere zorgverleners in de wijk, zoals de ergotherapeut, de huisarts, de praktijkondersteuner en de arts ouderengeneeskunde.